Inschrijven

Kraamzorg regio Amsterdam

Stap 1: Inschrijven

Je kunt je via onderstaand formulier inschrijven voor kraamzorg. Doe dit bij voorkeur uiterlijk bij 12 weken zwangerschap. Zodra je een bevestigingsmail hebt ontvangen ben je ingeschreven voor kraamzorg van Het Geboortecollectief. Hou ook je spam-folder in de gaten. 
 
Tijdens je inschrijving kies je automatisch voor de basis 49 uren kraamzorg. Indien je minder kraamzorguren wenst doordat je vb. ondersteuning krijgt van familie/vrienden (of vanwege de kosten van de eigen bijdrage), dan kun je dit aangeven in stap 4 van de inschrijving “Uw zwangerschap” door een vinkje te plaatsen voor “Ik wil alleen de minimale zorg afnemen (24 uur kraamzorg). 
 
Let op! Bij de afname van de minimale 24 uur kraamzorg is het helaas niet mogelijk om licht huishoudelijke taken die niet samenhangen met de zorg van moeder en kind door onze kraamverzorgende uit te laten voeren. Dit is eventueel wel een optie (na overleg met de kraamverzorgende) bij de de afname van basis 49 uren kraamzorg.

Stap 2: Verzekering

Na de definitieve inschrijving raden wij je aan je zorgverzekering op de hoogte te stellen dat je zwanger bent en dat Het Geboortecollectief de kraamzorg heeft aangenomen. Voor de basiskraamzorg is iedereen in Nederland verzekerd. Fijn! Maar wellicht dekt je zorgverzekeraar ook eventuele overige kosten. Informeer hierover bij je zorgverzekeraar. Check ook bij je verzekeraar of je een eigen bijdrage moet betalen. Om je financieel optimaal te kunnen helpen hebben wij contracten afgesloten met vrijwel alle zorgverzekeraars in Nederland.

Stap 3: Intakegesprek

Rond de 10 weken vóór de uitgerekende bevallingsdatum komt onze gespecialiseerde Geboortecoach bij je thuis om een intakegesprek met je te hebben. In dit gesprek krijg je alle ruimte voor het stellen van vragen en om je wensen kenbaar te maken. Vooral dit laatste is belangrijk, zo kunnen wij ervoor zorgen dat je kraamzorg op maat krijgt. In het intakegesprek informeren wij je ook over onder meer het aantal mogelijke kraamzorguren dat bij jouw situatie past, het geven van borstvoeding, etc.

Stap 4: Bevalling

Zodra je denkt te gaan bevallen, maak je een ´rommelmelding´ bij Het Geboortecollectief. Zodra je bevallen bent in het ziekenhuis, laat je dat ook aan ons weten. Zo zijn wij voorbereid om je tijdig te kunnen ondersteunen.

General info - Stap 1 van 4